چهارمین نشست روسای اتحادیه های پوشاک ایران

چهارمین نشست هم اندیشی رؤسای اتحادیه های پوشاک سراسر کشور

چهارمین نشست هم اندیشی رؤسای اتحادیه های پوشاک سراسر کشور در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز یکشنبه مورخ ۳۰ام تیرماه ۹۸ برگزار گردید. در نوبت صبح این نشست طی انتخاباتی که میان رؤسای محترم صورت گرفت، اعضای هیئت مدیره “شورای هماهنگی صنوف پوشاک ایران” انتخاب شدند. اعضائ این هیئت مدیره شامل  10 نفر (۷ […]

ادامه مطلب